Retourbeleid en klachten

 

1. Melding
1.1 Klachten kunt u melden via ons contact formulier.
1.2 Van uw klacht ontvangt u binnen 2 werkdagen en bevestiging en wordt binnen 14 werkdagen inhoudelijk behandeld.
1.3 U kunt een klacht over onze dienstverlening zowel als over een product indienen.
1.4 In geval van een geschil kunt u gebruik maken van de consumenten geschillencommissie. www.sgc.nl
1.5 Eveneens kunt uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


2. Recht van retour
2.1 Voor bestelling die via internetdomeinen of winkel(s) van Leverancier geschieden, geldt een afkoelingsperiode van 14 dagen na ontvangst van het geleverde. Afnemer heeft het recht om zonder opgaaf van reden het bestelde te retourneren mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. Het geleverde mag niet beschadigd zijn; in geval van schade zal de waardevermindering bij u in rekening worden gebracht;

b. Het geleverde mag niet gebruikt zijn op een manier die niet in verhouding staat tot het beoordelen van het product en moet nog verkoopbaar zijn; waardevermindering wordt bij u in rekening gebracht;

c. Het recht van retour geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling volgens specificaties van de klant zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht. (bijvoorbeeld bij zelf aangeleverde stoffering).

2.2 Voorts zijn de kosten voor het retour sturen van het geleverde voor rekening van de klant. De kosten van een zending per PostNL is gemiddeld €6,75 tot 10kg. Brievenbus zendingen zijn voordeliger. Kijk voor meer informatie op www.postnl.nl.

2.3 Het reeds betaalde bedrag (inclusief eventuele transportkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding worden terugbetaald op de rekening waar de betaling mee is voldaan. Leverancier mag wachten met uitbetalen tot de goederen zijn ontvangen of een verzendbewijs kan worden overhandigd.

2.4 Annulering van bestelde zaken dient altijd schriftelijk (per post of email) aan Leverancier te worden medegedeeld binnen 14 dagen na ontvangst van bestelde goederen. Hierna dienen de geleverde goederen binnen een redelijke termijn van 14 dagen retour gezonden te worden.

2.5 Bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf kunnen een bestelling annulering of wijzigen tot 4 dagen na bestelbevestiging. Dit dient altijd schriftelijk (per post of email) aan leverancier te worden medegedeeld. Wijzigingen of annulering na 4 dagen wordt gefactureerd voor 60%.

2.6 Bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf mogen producten binnen 7 dagen na aflevering afwijzen wegens non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met hetgeen overeengekomen. Daarna of in elk ander geval worden de producten geacht te zijn aanvaard.


3. Retourzendingen
3.1 Retourzendingen dien aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a. De retourartikelen dienen onbeschadigd en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking te zijn;
b. De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden;
c. De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar Leverancier worden toegestuurd;
d. Op de retourzending dient duidelijk het ordernummer vermeld te staan;
e. Problemen met de verzending bij of door het (logistiek)bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de Afnemer.

3.2 Leverancier behoudt het recht om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te crediteren, wanneer

a. het vermoeden bestaat dat het product door de schuld van de klant is beschadigd.;
b. de klant meer doet met de producten (om te kijken of hij het wil houden) dan het beoordelen daarvan en dat daardoor schade aan het product ontstaat.

Sterk Online retour adres


Sterk Online
Laan van Meerdervoort 1558
2555 CN Den Haag, NL


Meld altijd vooraf uw retourzending per email bij ons voor een goede verwerking. Vermeld in of op de doos uw ordernummer voor de snelste afhandeling.

NB. Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseren wij afnemer de retourzending aangetekend en voldoende verzekerd te versturen.Download hier het formulier voor herroeping.