MAGAZIJN OPRUIMING! Kortingen tot wel 40% zolang de voorraad strekt. Klik hier om de selectie te bekijken.

Retouren & klachten

Iets online besteld en niet helemaal zoals je had verwacht? Heel jammer natuurlijk, maar geen paniek!
Lees hieronder hoe een product gemakkelijk retour kan en welke voorwaarden we hieraan stellen.

1. Melding

 • 1.1 Klachten kunt u melden via ons contact formulier.
 • 1.2 Van uw klacht ontvangt u binnen 2 werkdagen en bevestiging en wordt binnen 14 werkdagen inhoudelijk behandeld.
 • 1.3 U kunt een klacht over onze dienstverlening zowel als over een product indienen.
 • 1.4 In geval van een geschil kunt u gebruik maken van de consumenten geschillencommissie. www.sgc.nl
 • 1.5 Eveneens kunt uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Herroepingsrecht

 • 2.1 Voor bestelling die via internetdomeinen of winkel(s) van Leverancier geschieden, geldt een afkoelingsperiode van 14 dagen na ontvangst van het geleverde. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na levering zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • a. Het geleverde mag niet beschadigd zijn; in geval van schade zal de waardevermindering bij u in rekening worden gebracht;
  • b. Het geleverde mag niet gebruikt zijn op een manier die niet in verhouding staat tot het beoordelen van het product en moet nog verkoopbaar zijn; waardevermindering wordt bij u in rekening gebracht;
  • c. Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van aankopen die volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • 2.2 Voorts zijn de kosten voor het retour sturen van het geleverde voor rekening van de klant. De kosten van een zending per PostNL is gemiddeld €6,75 tot 10kg. Brievenbus zendingen zijn voordeliger. Kijk voor meer informatie op www.postnl.nl.
 • 2.3 Het reeds betaalde bedrag (inclusief eventuele transportkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding worden terugbetaald op de rekening waar de betaling mee is voldaan. Leverancier mag wachten met uitbetalen tot de goederen zijn ontvangen of een verzendbewijs kan worden overhandigd.
 • 2.4 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Hierna dienen de geleverde goederen binnen een redelijke termijn van 14 dagen retour gezonden te worden.
 • 2.5 Bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf kunnen een bestelling annulering of wijzigen tot 4 dagen na bestelbevestiging. Dit dient altijd schriftelijk (per post of email) aan leverancier te worden medegedeeld. Wijzigingen of annulering na 4 dagen van bestelbevestiging wordt gefactureerd voor 60%.
 • 2.6 Bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf mogen producten binnen 7 dagen na aflevering afwijzen wegens non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met hetgeen overeengekomen. Daarna of in elk ander geval worden de producten geacht te zijn aanvaard.

3. Retourzendingen

 • 3.1 Retourzendingen dien aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  • a. De retourartikelen dienen onbeschadigd en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking te zijn;
  • b. De retourartikelen dienen goed verpakt retour gestuurd te worden;
  • c. De retourzending dient voldoende gefrankeerd naar Leverancier worden toegestuurd;
  • d. Op de retourzending dient duidelijk het ordernummer vermeld te staan;
  • e. Problemen met de verzending bij of door het (logistiek)bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de Afnemer.
 • 3.2 Leverancier behoudt het recht om slechts een gedeelte van het factuurbedrag te crediteren, wanneer
  • a. het vermoeden bestaat dat het product door de schuld van de klant is beschadigd.;
  • b. de klant meer doet met de producten (om te kijken of hij het wil houden) dan het beoordelen daarvan en dat daardoor schade aan het product ontstaat.

4. Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

*Klik op een titel kop om deze open te klappen en de informatie te tonen.

Sterk Online retour adres

Sterk Online
Laan van Meerdervoort 1558
2555 CN Den Haag, NL

Meld vooraf uw retourzending per email bij ons voor een makkelijkere verwerking. Vermeld in of op de doos uw ordernummer voor de snelste afhandeling.

NB. Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseren wij afnemer de retourzending aangetekend en voldoende verzekerd te versturen.


Download hier het formulier voor herroeping.